Lingua - Pojmanová, logopedie, poruchy učení a chování, poradna chomutov, eeg biofeedback

Nerudova 18, Chomutov 430 01, Tel: , E-mail: pojmanovaj@centrum.cz

Telefon: 02 256 256

Poděkování pacienta

"Děkuji moc Mgr. Jitce Pojmanové z psychoterapeutické poradny Lingua v Chomutově a jejím spolupra-covnicím, primáři Petránkovi a jeho kolektivu z pražské Bulovky za úspěšnou léčbu migrény. Tato dvě pracoviště mě svojí spoluprací zbavila mého letitého problému."

Alena Glacnerová, Chomutov
- vděčná pacientka


Reference

Klient 36let, manažerský stres

Ve svých 36 letech, jsem se rozhodl navštívit a zkusit BFB od kterého jsem si sliboval, zkvalitnění mého života. Mé problémy, spočívaly jak v pracovním zatížení, tak i v oblasti některých postojů v soukromém životě. BFB pravidelně navštěvuji již 17 měsíců. První měsíce této terapie byly bez zjevného efektu a za cenu velkého soustředění, spojeného s únavou. Již rok na sobě pozoruji změny, které se díky BFB projevily – nadhled, celkové uklidnění a uvědomil jsem si co je pro mne v životě důležité. BFB kombinuji s pravidelnými konzultacemi s Mgr. J. Pojmanovou , která mi svým přístupem a trpělivostí dodává potřebnou energii a sebejistotu při zvládání mých potíží. Pracoviště BFB a poradny je v příjemném prostředí a personál vytváří pohodovou atmosféru, která mi pomohla odbourat počáteční ostych hovořit otevřeně o mých potížích.

Klient Petr K., ve 4 letech, vývojová dysfázie

Byli jsme nešťastní z našeho čtyřletého syna, který vydával jen zvuky a nemluvil. Prošli jsme řadou vyšetření od dětského pediatra, neurologa po psychologa a nikdo nám nedokázal pomoci. Shoda okolností nás přivedla k paní Mgr. Jitce Pojmanové do EEG Biofeedback centra. Proběhlo speciálně pedagogické vyšetření se závěrem: Opožděný psychomotorický vývoj – LMD, vývojová dysfázie. Začala dlouhodobá mravenčí spolupráce. Petr docházel na EEG BFB terapii a na speciálně pedagogickou reedukaci vývojových obtíží. Díky odbornému a zodpovědnému přístupu paní Mgr. Pojmanové se náš syn rozmluvil a může dnes navštěvovat ZŠ. V současné době absolvoval 3. třídu s prospěchem Čj.2, M.2, ostatní předměty 1. Stále pozorujeme zlepšování. Je pravdou, že dodnes při výskytu obtíží docházíme na BFB terapii a speciálně pedagogickou nápravu.

Klient Martin B., ve 13 letech, vývojová poruch učení na bázi LMD

Náš syn Martin, měl od první třídy problémy s učením. Podstoupili jsme vyšetření v psychologické poradně. Kde zjistili, že má poruchu učení. Po šesti letech jsme se dozvěděli od známých o možnosti Biofeedbacku. Dnes máme za sebou 37 terapii. Ve škole bylo do konce školního roku zlepšení. I on sám si začal více věřit. Nemusel se tolik učit a dostával lepší známky.

Klient Martin F.,v 6 letech, opožděný vývoj percepčně motorické oblasti, emoční labilita, EPI

Náš syn Martin byl ve věku 6 let a čekal ho nástup do 1.třídy základní školy. Martin neuměl ovládat své emoce, neuměl se soustředit, byl výbušný a agresivní ke své rodině. Veškeré výchovné metody selhaly, proto jsme se rozhodli navštívit soukromé psychoterapeutické a pedagogicko-psychologické poradenství v Chomutově. Na EEG-Biofeedback Martin začal docházet na doporučení Mgr. Pojmanové začátkem září 2006. Měli jsme doporučeno 40 hodin a dále 10 hodin udržovacích. Díky EEG-Biofeedbacku se u Martina zjistila epilepsie. Do té doby jsme u Martina nic nepozorovali, epileptické záchvaty neměl.

Ve škole měl problémy s pozorností a nestíhal tempo s ostatními dětmi. Učitelka byla seznámena s problémy Martina.

Po 10 hodinách EEG-Biofeedbacku žádná změna nenastala, mezi 20 a 25 hodinou začalo docházet ke zhoršení. Martin nevydržel chvíli v klidu, ve škole udržel pozornost a tempo pouze první dvě hodiny, ale s chováním problémy nebyly. Od 30. hodiny EEG-Biofeedbacku došlo ke zlepšení, pozornost udržel po celou dobu vyučování a začal stíhat tempo s ostatními dětmi. Ačkoli měl Martin v 1. třídě zameškáno 170 hodin a docházka na EEG-Biofeedback se protáhla od září 2006 do konce května 2007 úspěšně jsme zakončili 1. třídu se samými jedničkami. EEG-Biofeedback a doporučená cvičení nám výrazně pomohly úspěšně zvládnout 1.ročník základní školy i přesto, že jsme v září měli odklad jak z psychologické poradny tak z neurologické ambulance.


eXta - tvorba internetových stránek, vývoj software, webhosting

© 2007 Lingua, Nerudova 18, Chomutov 430 01

Tel: 474 651 873, e-mail: pojmanovaj@centrum.cz

Stránky vytvořila společnost eXta