Lingua - Pojmanová, logopedie, poruchy učení a chování, poradna chomutov, eeg biofeedback

Nerudova 18, Chomutov 430 01, Tel: , E-mail: pojmanovaj@centrum.cz

Telefon: 02 256 256

Poděkování pacienta

"Děkuji moc Mgr. Jitce Pojmanové z psychoterapeutické poradny Lingua v Chomutově a jejím spolupra-covnicím, primáři Petránkovi a jeho kolektivu z pražské Bulovky za úspěšnou léčbu migrény. Tato dvě pracoviště mě svojí spoluprací zbavila mého letitého problému."

Alena Glacnerová, Chomutov
- vděčná pacientka


EEG - BIOFEEDBACK (neuroterapie)

Je moderní léčebná metoda, účinná v nápravě rozličných poruch. Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. zpětné vazby (feedback). Klient je stimulován podnětem k určitému výkonu.

Co je „feedback“ a k čemu slouží

V průběhu EEG – BFB je klient stimulován k soustředění, k posílení terapeuticky požadovaných mozkových vln. V našem těle je stále v činnosti tisíce zpětných vazeb v nervovém systému, v hormonech a v naší látkové přeměně čili metabolismu. Koneckonců, když se díváme do zrcadla, vidíme se v něm, podle potřeby se upravujeme a to je také zpětná vazba. Když sami sebe slyšíme a přeřekneme se, pak se opravíme a to je zpětná vazba v naší řeči. Lidé, kteří ohluchnou se přestanou slyšet, a po určité době začnou špatně vyslovovat, protože nemohou sluchem korigovat svá přeřeknutí a zhoršující se výslovnost. V současnosti se díky mnoha elektronickým přístrojům využívá zpětné vazby čili feedbacku k tomu, abychom kontrolovali to, co běžně nemůžeme vnímat, nebo to co nemůžeme běžně ovládat. Např. pomocí zpětné vazby a citlivého přístroje vnímáme výšku krevního tlaku, pomocí uvolňování(řízené relaxace) naší mysli, se snažíme případně vyšší krevní tlak snížit. Velmi zajímavý způsob využívání feedbacku se uskutečňuje pomocí elektroencefalografu (dále jen EEG), který nám umožňuje vidět vlastní elektrickou činnost v našem mozku. Elektrické kmity vycházejí z elektromagnetického pole naší hlavy. Při mozkové aktivitě vzniká elektrická aktivita, jejíž frekvence se pohybují v určitém rozsahu a my je dokážeme snímat pomocí EEG. Dlouhodobými výzkumy se zjistilo, že při určitém psychickém stavu převažuje v mozku úzké frekvenční pásmo z celého frekvenčního spektra. Pásma provázejí různé mentální stavy. Například frekvence mezi 8 – 13 Hz, nazývaná alfa, je typická pro aktivitu mozku v klidu, případně při zavřených očích. Pomalejší frekvence než alfa jsou typické pro spánek.

Frekvence 14 – 18 Hz (tzv. SMR ) je typická pro uvolněnou bdělost. Toto pásmo beta 14-18 Hz je tedy typické pro plnou svalovou relaxaci během bdělosti.

Pomocí EEG přístroje a pomocí počítače jsme schopni toto podpásmo beta oddělit od ostatních vln a přeměnit jej v podnět, který zlepšuje nebo přímo podmiňuje Váš úspěch v námi předkládané počítačové hře. Takže taková experimentující osoba nemanipuluje s páčkou při sledování počítačové hry ale pomocí elektrody, kterou má nalepenou na hlavě a pomocí EEG a jiného počítače si vybírá jen to pomalé pásmo beta a tímto pásmem ovládá úspěch ve hře. Čím víc hraje, tím více má této beta aktivity (14-18Hz). Pomalá beta aktivita přináší klientovi schopnost být klidný a soustředěný. Je to princip jakého si „vnitřního učení“ pomocí EEG Biofeedbacku u neklidných a nesoustředěných osob. Klient ovlivňuje svou mozkovou aktivitu, situaci v určité hře na monitoru, fyzicky je relaxován. Terapeuticky chtěnými frekvenčními pásmy pak hru ovlivňuje efektivně a získává vizuálně a zvukově signalizovaný bod. Cílem je získat co nejvíce bodů, což znamená co nejvíce se soustředit. Tímto operantním podmiňováním dosahujeme změny EEG spektra vln s patologicky laděného záznamu v záznam co nejvíce fyziologický, s následnou úpravou klinických projevů oslabení, v mnoha případech s výrazným efektem nápravy až uzdravení. Získáním schopnosti lépe se soustředit dochází i ke zlepšení mentálních funkcí klienta.

– Prof. Mudr. Josef Faber, DrSc.

Každý klient nejprve absolvuje vstupní vyšetření jehož součástí je sestavení anamnézy, zjištění klientových problémů a zkušební trénink EEG Biobeedback. Klient absolvuje EEG vyšetření, které přispívá k lepší orientaci v jeho celkovém zdravotním stavu. Přednost úspěšnosti je ve spolupráci odborníků dle obtíží klienta.

Po vstupním vyšetření vypracujeme individuální plán terapie a předběžně určíme počet sezení. Dle obtíží a věku klienta se terapie rozděluje na krátkodobou – kondiční (20 sezení) středně dlouhou ( 40 sezení) dlouhodobou (více než 90 sezení).

Za optimální se považuje terapie 2x týdně.

Přednosti terapie:
 • Metoda je nebolestivá, nepoužíváme žádné zásahy zvenčí.
 • Vedlejší účinky nejsou známy.
 • Nevyvolává závislost.
 • Nemůže ublížit a nemá zkřížené reakce s jinými formami léčby.
 • Výsledky terapie jsou trvalé.

EEG Biofeedback pomáhá k léčbě a terapii u dětí a dospělých

 • poruchy pozornosti (ADD/ADHD)
 • poruchy učení
 • poruchy spánku
 • migrenózní a tenzní bolesti hlavy
 • stavy po úrazech hlavy, traumatické poranění mozku
 • úzkosti, deprese
 • manažerský stres
 • spánkové obtíže

eXta - tvorba internetových stránek, vývoj software, webhosting

© 2007 Lingua, Nerudova 18, Chomutov 430 01

Tel: 474 651 873, e-mail: pojmanovaj@centrum.cz

Stránky vytvořila společnost eXta