Lingua - Pojmanová, logopedie, poruchy učení a chování, poradna chomutov, eeg biofeedback

Nerudova 18, Chomutov 430 01, Tel: , E-mail: pojmanovaj@centrum.cz

Telefon: 02 256 256

Poděkování pacienta

"Děkuji moc Mgr. Jitce Pojmanové z psychoterapeutické poradny Lingua v Chomutově a jejím spolupra-covnicím, primáři Petránkovi a jeho kolektivu z pražské Bulovky za úspěšnou léčbu migrény. Tato dvě pracoviště mě svojí spoluprací zbavila mého letitého problému."

Alena Glacnerová, Chomutov
- vděčná pacientka


Naše hlavní činnosti

1. Logopedie

vyšetření a náprava poruch řeči probíhá se zaměřením na příčinnost vzniku. Využíváme diagnostiky a metodiky dílčích oslabení výkonu (percepčně motorické učení, verbální učení, pojmové učení, učení řešením problému, sociální učení atd.)

Metody logopedické terapie
  • Stimulační – u narušeného vývoje řeči
  • Korigující při terapii např. dyslalie
  • Motorická cvičení mluvidel

2. Diagnostika a reedukace vývojových poruch učení a chování

Speciálně pedagogické a psychologické vyšetření poruch učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Se zaměřením na příčinnost vzniku poruchy. Na základě výsledku vyšetření sestavíme terapeutický plán pro nápravu (reedukaci) vývojových oslabení klienta.

3. Vyšetření školní zralosti

probíhá v předškolním věku, zjišťuje zralost jednotlivých funkcí a je zaměřeno na včasné zachycení dílčích deficitů v oblasti percepční ( např. zrakové, sluchové) a motorické (jemná a hrubá motorika). Na základě výsledků vyšetření jsou dítěti doporučeny individuální terapie s cílem reedukace (nápravy) oslabení.

4. Diagnostika EEG-BIO-FEEDBACK terapie

Více informací o metodě EEG-BIO-FEEDBACK terapie

5. Terapeutická sezení pro dospělé

v souvislosti s indikacemi terapie EEG Biofeedbacku pro dospělé ( manažerský stres, migrény, syndrom vyhoření, zlepšení funkcí pozornosti,…)

Používané metody práce

DOV – dílčí oslabení výkonu

(orientace na kognitivní funkce mozku) tréninkový program na odstraňování dílčích oslabení výkonu, která bývají hlavní příčinou obtíží při učení. Pomocí těchto cvičení se vytvářejí nová nervová spojení, která umožní optimálně využít všechny schopnosti mozku.

MDS - metoda dobrého startu

cvičení MDS sleduje harmonický rozvoj psychomotoriky. U dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují. U dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Poruchy psychomotorického vývoje se projevují v opoždění rozvoje funkcí percepčně motorických a jsou jednou z příčin selhávání dítěte ve výuce čtení a psaní.

Předcházíme poruchám učení

vyšetření dílčích funkcí vývoje a deficitů dílčích funkcí. Předpokladem všeho učení a myšlení je schopnost koncentrace a připravenost přijímat informace. Cílem terapie je aby dítě dokázalo správně vnímat informace které se mu nabízejí, ty pak zpracovat a udržet v paměti.

Jóga

cvičení je především zaměřeno na svalstvo, které drží páteř. Dětem pomáhá nácvik správného dýchání naučit se vnímat uvolnění a napětí.

Svalová relaxace

nácvik relaxovaného stavu a správného dýchání

Autogenní trénink

relaxace s autosugescí

EEG Biofeedback

řízená imaginace ve spojení s EEG BFB více informací o metodě EEG Biofeedback

Terapeutický rozhovor


eXta - tvorba internetových stránek, vývoj software, webhosting

© 2007 Lingua, Nerudova 18, Chomutov 430 01

Tel: 474 651 873, e-mail: pojmanovaj@centrum.cz

Stránky vytvořila společnost eXta